نام

wolfenstein 2

  کنسول

ps4

  زمان 8 ماه پیش

   تهران    تهران

  توافقی   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

اين بازي حالتي تخيلي دارد كه هيتلر جنگ جهاني دو را برده و شما blazkowich تنها كسي هستيد كه مي تونيد دنيا را نجات دهيد