نام

the last of us

  کنسول

ps4

  زمان 9 ماه پیش

   تهران    تهران

  95,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

بازي سالم سالم ميباشد بدون هيچ خط و خش تماس پاسخگو هستم معاوضه ندارم