نام

ratchet and clank

  کنسول

ps4

  زمان 11 ماه پیش

   تهران    تهران

  توافقی   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

كاملا سالمه بدون خش خيلى با هاش بازى نشده با قاب با راهنماش