نام

mafia 3

  کنسول

ps4

  زمان 7 ماه پیش

   تهران    تهران

  100,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

بعد از اينكه از جنگ ويتنام برميگرده lincon clay خانواده اش توسط black mob كشته مي شه و به يك به يك سراغ انها ميره