نام

fifa 2017

  کنسول

ps4

  زمان 2 ماه پیش

   تهران    تهران

  25,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

روی دیسک بازی یک خط وجود دارد اما در اجرای بازی هیچ مشکلی ندارد و به شرط تست فروخته میشود بازی کاملا سالم است.