نام

w`13 & w2k14

  کنسول

pc

  زمان 9 ماه پیش

   گیلان     رشت

  2,500 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

مشخصات بازی
CPU: core i 1 1.2 Ghz
RAM: 256 MB
HDD: 1.5 GB