نام

pubg

  کنسول

pc

  ژانر اکشن سوم شخص [TPS]
  زمان 3 ماه پیش

   خوزستان    اهواز

  100,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

بازی دارای ادد فرند میباشید.

موارد مرتبط در محدوده

مورد مشابه یافت نشد