نام

injustice 2

  کنسول

pc

  زمان 7 ماه پیش

   خراسان رضوی    مشهد

  20,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

سلام بازی بدون خطو خش است لجندری هم است و تو لجندری هاش هل بوی رو داره و لاک پشت های نینجا و غیره