نام

hack and slash video games

  کنسول

pc

  زمان 1 ماه پیش

   تهران    تهران

  45,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

این مجموعه شامل بازی های شمشیری زیر می باشد :
RYSE Son of Rome = 3DVD
Onimusha 3 = 2CD
Metal Gear Rising Revengeance = 3DVD
Devil May Cry 3 = 1DVD
Devil May Cry 4 = 2DVD
DmC: Devil May Cry = 5DVD (که اشتباهاً روش نوشته دویل می کرای 5 )
که مجموعاً 14 DVD و 2 CD می باشد .
فروش تکی = نداریم
ارسال = نداریم
تحویل = چهار راه آیت روبروی بانک کوثر