نام

call of duty ghosts

  کنسول

pc

  زمان 11 ماه پیش

   خراسان رضوی    مشهد

  12,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

ram: 6GB

VGA:2 GB

HDD:30 GB

موارد مرتبط در محدوده

مورد مشابه یافت نشد