ایکس باکس وان + کینکت + ١٢ بازی

  نوع

xbox one

  زمان 2 ماه پیش

   تهران    تهران

  3,200,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

یک دستگاه ایکس باکس وان خیلی خیلی کم کارکرد به همراه ١٢ بازی خیلی خوب وکینکت و بازی کینکت و دو دسته بازی

موارد مرتبط در محدوده