دستگاه پی اس فور با دسته اضافه و سه بازی فلت500گیگ

  نوع

ps4

  زمان 5 ماه پیش

   تهران    تهران

  2,700,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

فقط سه بار با دستگاه بازی شده
فلت500گیگ
در حد نو با جعبه و تمیز
خریدارواقعی تماس بگیرد

موارد مرتبط در محدوده