پلی اسیشن کنسول بازی ps2

  نوع

ps2

  زمان 2 ماه پیش

   تهران    تهران

  400,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

دستگاه تمیزه در حد نو سالم
همراه با دو عدد دسته
قیمت مناسب
فقط تهران
ایدی تلگرامم
@mohmdrrza

موارد مرتبط در محدوده