پلی استیشن 2 به همراه فرمان بازی

  نوع

ps2

  زمان 1 ماه پیش

   تهران    تهران

  800,000 تومان   جستجوی مشابه   گزارش تخلف

یک عدد دستگاه پلی استیشن 2 به همراه فرمان بازی و یک عدد دسته و 4 عدد بازی و رم 8

موارد مرتبط در محدوده